ALV 10 december 2019

Het bestuur van AV’47 nodigt je uit voor de Algemene Leden Vergadering in het clubgebouw van AV’47 te Boskoop. 

Tijdens de vergadering zullen de commissies jeugd, loopgroep, sportief wandelen, senioren(rs), communicatie, vrijwilligersbeleid en onderhoud hun jaarverslag presenteren .

Op de agenda staan de volgende punten:

1. opening en mededelingen, vaststelling agenda

2. notulen A.L.V. 9 april 2019

3. begroting en vaststelling contributie 2020

4. uitvoering beleidsplan

5. jaarverslag commissies

6. rondvraag en sluiting