Versoepelingen ten aanzien van de corona maatregelen

De aangekondigde versoepeling m.b.t de corona maatregelen per 1 juli is goed nieuws voor AV’47.

De leden zijn weer blij te kunnen sporten bij onze vereniging, maar ze missen nu nog vooral de gezelligheid die ze altijd gewend zijn. Na 6-8 weken blijken inmiddels de corona coördinatoren overbodig te zijn bij de trainingen, omdat alle leden en ouders inmiddels weten hoe het samen sporten en het brengen/halen mogelijk is, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Het verloopt nu ‘als vanzelf’ goed en daar zijn we blij mee.

Dit betekent verder dat, in navolging van het protocol van de Atletiek Unie, nu ook de kantine en de kleedkamers weer open mogen, mits anderhalve meter (door volwassenen) wordt gehanteerd. Ook mag er weer gedoucht worden. Ons krachthonk kan weer worden gebruikt door jongeren onder de 19. Voor oudere leden geldt echter het maximale aantal van 4 personen, om aan de eis van 1,5 meter te kunnen voldoen.

Het bestuur is evenwel van mening dat, tot nader order, ons clubgebouw voorlopig toch nog gesloten blijft. De belangrijkste reden hiervoor is dat de intensieve gebruikers tot de corona risicogroep behoren, het gebruik meestal groepsgewijs plaatsvindt en de omvang van de groepen vaak te groot is om de kantine te gebruiken als er 1,5 meter in acht genomen dient te worden.Wel willen we de mogelijkheid voor de leden bieden om op het terras consumpties te gebruiken. Wij verzoeken de leden die kantinedienst hebben dit op zich te nemen.

Als werkwijze stellen we het volgende voor:

Degene die kantinedienst heeft, heeft toegang tot de kantine en bereiden de koffie/thee in kannen voor en plaatsen een tafel in de zijdeur opening, met suiker/melk en kartonnen bekers.

De leden blijven op het terras en kunnen na hun training aan de tafels buiten (op 1,5m afstand) de thee en koffie nuttigen. Afwijkende consumpties moeten vooraf worden besteld bij de persoon.

De consumpties worden met gepast geld betaald. Wij adviseren de commissieleden handschoenen te gebruiken bij het klaarzetten en opruimen.

Van de leden verwachten wij ten alle tijden de 1,5m afstand. Ook blijft de aanwezigheidsregistratie per training en de uitgezette looproute. Het is spijtig dat de Bentwoudrun en het zomerkamp voor de jeugd dit jaar is afgelast. Net zo zijn verschillende wedstrijden afgelast. Na 1 september hopen we op verdere versoeping.

 Voorzichtigheid blijft dus nog steeds geboden. We vertrouwen er op dat elk lid zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, en extra vaak zijn handen wast, hoest en niest in de elleboog, en bij klachten ook thuis blijft!

Het is heel mooi dat we nu gelukkig ook het sociale aspect weer boven op de sportieve uitdaging kunnen toevoegen. Veel plezier samen!

Actueel Overzicht