Wedstrijdnieuws

We hebben een mooie gevulde wedstrijdkalender maar hoe zit het nu eigenlijk met de wedstrijden?

Wat is bepalend voor het wel of niet doorgaan van activiteiten en wedstrijden en is er onderscheid voor 18+/18-? 
 
Peter Kraaijenbrink is de wedstrijdcooördinator van onze club en zegt het volgende hierover;
 
Alles is en blijft afhankelijk van de maatregelen die de overheid treft. We volgen als vereniging de richtlijnen en protocollen van de Atletiek Unie en de Veiligheidsregio. Dat is bepalend. Voor de jeugd 18- is er in principe iets meer mogelijk dan voor 18+. Zo hebben we afgelopen jaar voor de pupillen en junioren 4 crossen in het Bentwoud (binnen de eigen vereniging) georganiseerd. Dit was best goed te organiseren binnen de geldende regels.
 
Maar als we kijken naar het trainingskamp dat met name voor de oudere jeugd en 18+ is kan dit niet doorgaan. De indoor in Zoetermeer is ook niet doorgegaan omdat dit niet lukt met de maatregelen waaraan we ons moeten houden. Het blijft de vraag of competitie en andere wedstrijden later in het seizoen wel door kunnen gaan en op welke manier. Onze insteek is dat we bij afgelastingen kijken wat we zelf kunnen organiseren voor onze eigen jeugd binnen de corona-regels net zoals we met de crossen hebben gedaan.
 
Actueel Overzicht