Update corona maatregelen vanaf 16 maart

Per dinsdag 16 maart geldt voor de sport een kleine versoepeling: 

 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten, op sportaccommodaties, met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden.

Alle andere maatregelen blijven van kracht. 

 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen: 

 • Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houd hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzonderingen op de 1,5 meter staan hieronder vermeld).
 • Vermijd drukte.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
 • Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportaccommodatie.
 • Schud geen handen.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie, bijvoorbeeld het toilet.

Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel: 

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
 • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen.
 • Personen t/m 17 jaar alleen onderling.
 • Personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.
 • Atleten tot en met 17 jaar mogen zowel op als buiten de accommodatie in groepsverband, zonder afstandsbeperking, trainen.

Maatregelen voor atleten tot en met 26 jaar op de sportaccommodatie: 

 • Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).
 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
 • Atleten tot en met 26 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Zodra atleten van 18 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes houden met andere atleten van de eigen vereniging;
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen op de baan, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportaccommodatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld,
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met hun training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten.

 Maatregelen voor atleten vanaf 27 jaar op de sportaccommodatie: 

 • Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven);
 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
 • Er mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is;
 • Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 Maatregelen voor atleten/hardlopers vanaf 18 jaar buiten de sportaccommodatie: 

 • Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven);
 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
 • Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
 • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 Zie ook: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

 

Actueel Overzicht