Onderhoud aan Woudloperspad

Zoals de meeste leden wel gemerkt hebben is onze Woudloperspad bij veel regen meer een cross parcours dan een hardlooppad. In december hebben wij met een aantal AV’47ers van de RS en wandelgroep leden het meeste water weg kunnen scheppen. Alleen de grote plas bij nummer 2800 is hardnekkig. Aan beide zijde is er geen afvoer mogelijk.

 

 

Volgens Staatsbosbeheer loopt dit water niet weg omdat er aan beide zijde een kleilaag ligt die moeilijk water afvoert. Het pad ophogen heeft dan geen zin omdat de plassen blijven en groter en hoger worden. Een geul zomaar graven gaat ook niet. Omdat je dwars door het bos moet en bij te diep graven je op het zoute kwelwater terecht komt. Staatsbosbeheer heeft toegezegd in het najaar het Woudloperspad aan te pakken en waar nodig afvoerbuizen neer te leggen. In het najaar kunnen dan bepaalde delen van het Woudloperspad tijdelijk gesloten zijn.

 

 

 

Actueel Overzicht