Informatiebord op de heuvel

Hij is er weer

De meeste RSérs en wandelaars is het waarschijnlijk nog niet opgevallen, tenminste niets gehoord, maar het vorig bordje over “Alles was water” op de heuvel was deskundig vernield. Er is nu een nieuw gekomen en het lijk mij leuk om een korte toelichting te geven over het tot stand komen van deze borden.

 

Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met gras, buiten, gebouw, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bij het inrichten van het Woudloperspad met trimheuvel in 2016 kwam Willem Sanders van de wandelgroep met het idee om een Peilschaal  neer te zetten met de hoogte van het water in de Noordplas voor de drooglegging. Guus te Wechel, Hans van de Drift en ik zagen dat wel wat in en zochten contact met Hoogheemraadschap Rijnland om te financieren.

Wij zijn daarvoor naar Leiden gereden om in de archieven te duiken. Daar vonden wij zoveel informatie dat het ons leuk leek een historische route te maken over de Achterofsche polder. Daar kwam nog bij de het Hoogheemraadschap Rijnland geen zin had deze peilschaal  te financieren.

De bronafbeelding bekijken

De route

Hans van Drift maakte een kaart met de molens voor het droogleggen van de Noordplas en kon dit in huidige omgeving weergeven. De molens stonden waar nu Karwei is en het water werd via de Wetering in het Noordeinde afgevoerd naar de Gouwe. Er loopt nog steeds een duiker onder het Noordeinde. 

De wandelroute start daar voor ongeveer 5 km. Eerst langs de voetbalvelden gekocht van een landbouwer.  Langs het voormalige kantoor van busmaatschappij West Nederland, vroeger Citosa genoemd. Over de heuvel met uitzicht over de hele Noordplas en via de boomgaard van landbouwer Oudijk naar de afwatering langs het Schravenwildertpad pad.  Deze was eerst niet zo breed  maar omdat de molens na de droogmaking het niet droog konden malen werd de vaart tot de huidige Limietvaart verbreed, en naar de molens in Hazerswoude afgevoerd. Waar wel voor betaald moest worden. De landbouwers moesten daarvoor wel land afstaan. 

Verder naar de ringdijk, op de kruising Landscheiding weg, Bentwoudpad, waar de scheiding was aangebracht tussen twee Hoogheemraadschape in Rijnland en Schieland. Met deze dijk werd voorkomen dat  het water van de ene naar de ander plas overliep.

Vervolgens langs de Maaltocht die weer later gegraven was om het water nu definitief en veilig naar de Gouwe af te voeren via het gemaal oordring dijk, Ook wel bekend als het gemaal van Bart Kraan

Langs een aantal boerderijen zoals de Willemshoeve, Kanaän, Maas en Jagtlust. Van Jagtlust wordt overigens beweerd dat deze voor de jacht werd gebruikt door de Oranjes. Helaaas worden de boederijen niet meer gebruikt en sommigen afgebroken. Een aantal boerderijen zijn nu nog herkenbaar. 

Opvallend dat sommigen boerderijen gas vanuit het veen gebruikte om te stoken.

Maar eerst over door de Duitsers gegraven Tankval voor de Vordere Wasserstellung een gedeelte van de bunker is nog te zien bij Polen hotel. 

Dan over het Noordeinde over de duiker van de Wetering terug naar het begin bij Karwei. 

Iets minder leuk is dat heer Joshua van Belle heer van Noord Waddinxveen, Groenswaard, Peulle, Snijdelwijks en Sleewijk heeft gekocht met vermogen uit de Slavenhandel . Er hangt nog een schilderijvan van hem zijn portrein Dublin.

Einde 

Met dit verhaal naar Staatsbosbeheer. Helaas voelde Staatsbosbeheer niet voor een historisch route omdat men het idee had dat daar weinig interesse voor was. En geen finacien wilde besteden aan flyers, Na veel discussie was de uitkomst werd uiteindelijk een bordje met “Alles was Water” wat nu vervangen is door een nieuw en uitgebreide exemplaar.

 Afbeelding met tekst, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Actueel Overzicht