Vacatures/vrijwilligers gezocht

Wat ga jij doen voor AV'47?

Zet je kennis en talent in en maak onze vereniging nog mooier!

Binnen het bestuur en de diverse commissies zijn we op zoek naar leden die onze vereniging willen helpen bij het uitvoeren van diverse taken. Heb je interesse om binnen de vereniging actief te zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Actief zijn kan op verschillende manieren, van bestuurslid tot het helpen bij het organiseren van een activiteit of wedstrijd.

Algemeen bestuurslid

Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het bestuur met 2 leden. Lijkt het je leuk om actief te zijn binnen het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden en bespreek jouw mogelijkheden.

Rol:

Bestuurslid algemeen

Taken:

Samen met de andere bestuursleden het beleid binnen de vereniging opstellen en de uitvoering daarvan bewaken.Aandachtsgebieden:

 • Accommodatie
 • Kantine beheer
 • EHBO
 • Trainerscoördinatie
 • Promotie

Invulling/tijdsbesteding:

 • X per (2) maand(en) bijwonen van een bestuursvergadering.
 • 2 x per jaar bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Voorbereiden op de bestuurs-, ledenvergadering.
 • Uitwerken van actiepunten die toegewezen zijn tijdens een vergadering.
 • Controle houden op commissies die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen van het bestuurslid.
 • Ondersteuning bieden aan het dagelijks bestuur.
 • Zichtbaar zijn voor de leden door bijvoorbeeld wedstrijden te bezoeken en/of aanwezig zijn tijdens activiteiten op de vereniging.
 • Afhankelijk van het aantal en de zwaarte van de commissies vraagt dit inclusief de algemene bestuurstaken ongeveer 3 á 4 uur per week.

Vereisten:

 • Communicatieve vaardigheden.
 • Inzicht in het verenigingswerk en dan met name een atletiekvereniging.
 • Besluitvaardig.
 • Regie kunnen nemen en houden in voorkomende situaties.
 • Samenwerken.
 • Goed kunnen luisteren en de juiste vragen kunnen stellen.
 • Analytisch vermogen.
 • Creatief en doortastend. 

Overige commissies

Ook binnen de diverse commissies, juryleden en trainers is er ruimte voor om je talent in  te zetten. Wil je ergens bij helpen of gewoon eens praten over de mogelijkheden, neem dan contact op met het bestuur of met het aanspreekpunt van de commissie:

Contactpersonen

Functie Naam Telefoon Email
Accommodatie Herman Pinkse 0172-211600
06-53495611
,
Clubblad Cor Hoogendoorn 0172-214939 ,
Communicatiecommissie Ton Heuvelman 0634738438
0634738438
,
Crosswegcommissie Sonja Hogerbrugge-Kleyn 0182-631956 ,
Jeugdkamp Ton Groenendijk 0172-212372
+31621531902
,
Jubileumcommissie Justin Cok 0172-218305 ,
Jurycoördinator Peter Kraaijenbrink 0172-213704 ,
Kantinecommissie Bianca Kuipers-de Wit 06-21855662 ,
Ledenadministratie Kees Zijlstra 0172-215637 ,
Loopgroepcommissie Kees Zijlstra 0172-215637 ,
Medische commissie Adrie van Zoest 0172-217192 ,
Pupillencoördinator Branco Kranenburg 0172-210568 ,
RS commissie Wim Vermeulen 0172-216357 ,
Recordcommissie Antoinette Harting 0172-230227 ,
Technische commissie Ton Groenendijk 0172-212372
+31621531902
,
Vertrouwenspersoon Helena Wassenaar-Gielen 0172-214828 ,
Wandelen Herman Pinkse 0172-211600
06-53495611
,
Websitebeheer Ernst-Jan Hogerbrugge 0182-631956 ,
Wedstrijdsecretariaat Ton Groenendijk 0172-212372
+31621531902
,
 

 


Ogenblik a.u.b. ...