© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Contributie

De contributies voor 2018, inclusief de verplichte KNAU-bijdragen, zijn als volgt:

Senioren/loopgroep/RS/wandel, excl. wedstrijdlicentie

€ 152,55

1) 2)

Bijzonder lid, excl. wedstrijdlicentie

€ 29,65

1)

Junioren A/B

€ 138,45

 

Junioren C/D

€ 152,35

3)

Pupillen A/B/C

€ 134,00

3)

Pupillen D

€ 81,90

 

1) Indien van toepassing te verhogen met € 22,90 i.v.m. wedstrijdlicentie

2) Indien van toepassing te verhogen met € 2,25 bloemenfonds loopgroep of € 4,50 bloemenfonds RS-heren

3) Inclusief € 15,75 wedstrijdgeld  

Gezinskorting.

Voor gezinnen met minderjarige kinderen wordt op verzoek een korting op de contributie verleend. Voor het derde en elk daaropvolgend betalende gezinslid wordt € 17,50 contributiereductie verleend. Deze reductie kan niet automatisch in de contributies worden verwerkt en mag men zelf in mindering brengen op de contributie vanaf het derde gezinslid.


Ogenblik a.u.b. ...