© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Regelmatigheidscriterium

Het Regelmatigheidscriterium (RC) is een competitie onder lopers om het samen meedoen aan (loop)wedstrijden te stimuleren. Het criterium wordt georganiseerd door de loopgroepcommissie.
In principe doen alle lopers mee, tenzij hij of zij aangeeft dit niet te willen.
Het 'RC-seizoen' loopt van de clubkampioenschappen na de zomervakantie tot en met de Bentwoudrun in het voorjaar.

Het RC bestaat uit acht onderdelen:

- de clubkampioenschappen. Om punten te verdienen moeten lopers aan minimaal 3 van de 5 onderdelen meedoen. 
- de Floracross (dames 4,5 km, heren 60+ 6 km)
- 3 km op de baan (najaar) of in het Bentwoud (voorjaar)
- de Bentwoudrun (10 km. Indien iemand de 10 EM loopt wordt de tijd herleid naar de 10 km)
- 1 wedstrijd van 5 kilometer
- 1 wedstrijd van 10 kilometer
- 1 wedstrijd van 15 kilometer
- 1 halve marathon.

Veel lopers doen mee aan de Langs de Gouweloop (10/15 km), de Linschotenloop (kwart of halve marathon), de  Reeuwijkse Plassenloop (5/10/15 km) en de Polderlopen (5/10/15 of 21,1 km).

Alle gelopen wedstrijden tellen mee indien de uitslagen genoteerd zijn op de lijst in het clubhuis. De loopgroepcommissie houdt de uitslagen van de 3 km op de baan en in het Bentwoud bij en verwerkt deze voor het RC. Dat doet zij ook voor de Floracross en de Bentwoudrun.

Puntentelling

Bij de clubkampioenschappen bepaalt het totaal van de op deze dag behaalde punten de ranglijst per leeftijdscategorie.
Voor de loopwedstrijden (die niet door AV '47 georganiseerd worden) telt de snelste tijd op de gelopen afstand tijdens het huidige RC-seizoen

De snelste in elke leeftijdscategorie op elk onderdeel krijgt 100 punten; de tweede krijgt 90 punten, de derde 85 punten. Daarna aflopend met 5 punten. Het maximaal aantal punten dat een loper kan behalen is dus 8 x 100 = 800 punten.
Van de 3 km telt alleen de snelste poging mee.

Eind mei 2019 moet aan tenminste 3 van de 8 onderdelen zijn deelgenomen. Alle atleten die dan slechts aan één of twee onderdelen hebben meegedaan, worden uit de (tussen)stand gehaald. Bij een gelijk aantal punten over het hele seizoen in een leeftijdscategorie is de uitslag van de Bentwoudrun bepalend voor de eindstand.

De prijsuitreikingen zijn op dinsdag na de Bentwoudrun. 

Meer weten?

Voor vragen over het criterium kunt u terecht bij Kees Zijlstra of andere leden van de Loopgroepcommissie. Voor vragen of opmerkingen over de standen: bij Kees, bij voorkeur via mail (loopgroepen@av47.nl)


Ogenblik a.u.b. ...