© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Contributie

De contributies voor 2019, inclusief de verplichte KNAU-bijdragen, zijn als volgt:

Senioren/loopgroep/RS/wandel, excl. wedstrijdlicentie

€ 154,80

1) 2)

Bijzonder lid, excl. wedstrijdlicentie

€ 30,10

1)

Junioren A/B

€ 140,30

 

Junioren C/D

€ 154,40

3)

Pupillen A/B/C

€ 135,80

3)

Pupillen D

€ 83,05

 

1) Indien van toepassing te verhogen met € 23,20 i.v.m. wedstrijdlicentie

2) Indien van toepassing te verhogen met € 2,25 bloemenfonds loopgroep of € 4,50 bloemenfonds RS-heren

3) Inclusief € 16,00 wedstrijdgeld  

Gezinskorting.

Voor gezinnen met minderjarige kinderen wordt op verzoek een korting op de contributie verleend. Voor het derde en elk daaropvolgend betalende gezinslid wordt € 17,75 contributiereductie verleend. Deze reductie kan niet automatisch in de contributies worden verwerkt en mag men zelf in mindering brengen op de contributie vanaf het derde gezinslid.


Ogenblik a.u.b. ...