© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: NKS Clinic Mindful Running
   (20-05-2018)

Op uitnodiging van NKS werden de looptrainers uitgenodigd om een clinics te volgen van Mindful Running. De NKS is een overkoepelend federatie voor 2700 sportverenigingen die veel clinics laat geven. Als klassiek geschoolde looptrainer van de afgelopen 25 jaar met cijfers, tempo, en afstanden hield ik mij verre van dit soort clinics. Maar de laatste jaren is er een beweging gaande die meer afstand neemt van deze klassieke trainingen. Dus het leek mij wel eens goed een andere kant te zien. Samen met Anneke van Spronsen gingen wij naar AAV'36 in Alphen. In hun mooie clubgebouw kregen wij een korte presentatie over Mindful Running. Daarna naar de Zegerplas om ervaringen op te doen. Met o.a. de blinddoek lopen, door de neus ademhalen en ontspannend lopen.

Wat mij het meest is bij gebleven is eerst ontspannen voor je gaat lopen, door de neus ademen en na afloop weer tot rust komen. Mariëtte gaf ook aan dat je doelloos kan lopen, maar dat is nog ver weg voor mij. Door de neus ademen is wel een nieuwe ervaring waar je zelf eerst mee om moet leren gaan voordat je dit kan overdragen aan andere. Tijdens de marathon van Rotterdam bleek de eerste loper hoofdzakelijk door zijn neus te ademen. Dus het proberen waard.

Verder tot rust komen voor en na het lopen lijkt mij een goede aanpak. Veel lopers zitten onder de adrenaline na een avond stevig trainen. Het geblinddoekt lopen is mij een beetje ontgaan wat het voordeel is voor het lopen en hoe toepasbaar. Om deze technieken in de training te gebruiken is 1 clinic onvoldoende.  Verder wil ik ook eerst zelf ervaringen opdoen en meer informatie ontvangen om in de training toe te kunnen passen.

Gesprekken met andere trainers die ik had tijdens de Reeuwijkse plassenloop, is dat er een ander vorm van trainingsschema’s zal moeten komen. Dus een 12-wekelijks opbouw naar een bepaald doel werkt niet meer. De schema’s zullen er anders uit moeten gaan zien. En hier kan Mindful Running een rol in spelen. Hoe dat zal gaan zal de komend tijd wel leren.

Jan van der Meij

Deel via:

(Terug naar boven)


Nieuws: Uitnodiging algemene ledenvergadering 10 april 2018
   (27-03-2018)

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Atletiekvereniging AV ´47 Boskoop in het verenigingsgebouw op dinsdag 10 april om 20.30 uur.

AGENDA

1. opening en mededelingen, vaststelling agenda

2. notulen A.L.V. 6 april 2017.

3. jaarverslagen

4. kascommissie en benoeming nieuwe commissie

5. aftreedrooster bestuur en verkiezing nieuwe bestuursleden

    Aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Wassenaar

   Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het bestuur met 2 leden. Hiervoor zijn nog geen kandidaten voor gevonden.  

6. wijziging huishoudelijk reglement (actualistatie)

7. rondvraag en sluiting

De vergaderstukken zullen worden gepubliceerd in De Hardloper en/of op het ledengedeelte op de website

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Nieuws: Agendapunten voor de A.L.V.
   (21-03-2018)

Het bestuur van AV’47 nodigt U uit om agendapunten in te dienen voor de Algemene ledenvergadering van 10 april a.s.

Volgens de statuten zijn we verplicht om de uitnodiging en de agenda 2 weken voor de vergadering te publiceren.

Ingediende agendapunten kunnen derhalve in de definitieve agenda worden opgenomen indien deze uiterlijk op 27 maart zijn ingediend.

 

Met vriendelijke groet,

 

Auke de Vries

secretaris AV'47

Deel via:

(Terug naar boven)


Nieuws: Bestuursleden gezocht!
   (21-03-2018)

Wat wil jij betekenen voor AV'47?

Zet je kennis en talent in en maak onze vereniging nog mooier!

Dringend gezocht: 2 nieuwe bestuursleden. Lijkt het je leuk om actief te zijn binnen het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden en bespreek jouw mogelijkheden.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...