© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: Help AV Gouda uit de brand
   (24-01-2018)

Op 30 december 2017 is AV Gouda getroffen door één van de naarste gebeurtenissen die een sportvereniging kan overkomen: brandstichting met grote schade tot gevolg. Hun materialenopslag is volledig uitgebrand. Alle trainingsmaterialen zijn hierbij verloren gegaan. Ook het grootste deel van de wedstrijdmaterialen is vernietigd.

AV Gouda is eigenaar van de volledige atletiekaccommodatie, inclusief alle opstallen en materialen. Natuurlijk zijn we als vereniging verzekerd. Maar de verzekering dekt lang niet de werkelijke praktische schade. Een discus van 20 jaar oud is uitstekend trainingsmateriaal, maar de economische waarde is nihil. Afstandsaanduidingen voor het speerwerpen zijn belangrijk bij een wedstrijd, maar vertegenwoordigen geen financiële waarde. Een grote verzameling pilonnen is onmisbaar bij de training, maar deze zijn bijna meteen afgeschreven. En de opslag zelf moet worden herbouwd met materialen van nu. Dit jaar organiseert AV Gouda een flink aantal wedstrijden, waaronder het Nederlands Kampioenschap Atletiek voor Masters op 1, 2 en 3 juni. Zonder snelle steun wordt dit vrijwel onmogelijk voor ze.

AV Gouda heeft daarom een verzoek: geef AV Gouda een beetje hulp, zodat ze met alle beetjes hulp weer uit de brand raken.

Concreet hebben ze behoefte aan:

  • Bruikbare trainingsmaterialen, eventueel wedstrijdmaterialen. Hun materiaalmeester is Marianne Groenendijk, mail marianne.groenendijk@avgouda.nl. Hebt u materialen die u wel wilt afstaan, wilt u dat met Marianne afstemmen? Zij heeft overzicht over wat ze wel en niet hebben, en kan met u verdere afspraken maken.
  • Financiële bijdragen, voor die materialen die ze wel moeten vervangen door ze aan te schaffen bij de specialistische leveranciers, of bouwmaterialen die ze zullen moeten aanschaffen.

De actierekening van AV Gouda is NLO6 INGB 0002 9683 06, ten name van Atletiekvereniging Gouda. Doet u een financiële bijdrage, stuurt u dan daarover ook een mail aan hans.braker@avgouda.nl? Zo houden ze alles goed in beeld en kunnen ze u ook passend bedanken.

Op 9 februari 2018 organiseert AV Gouda een sponsorloop. Deelnemers aan de sponsorloop kunnen in hun eentje rondjes lopen, maar mogen er ook een koppelloop van maken door samen met iemand anders afwisselend rondjes te lopen.


Ogenblik a.u.b. ...