© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: Agendapunten voor de A.L.V.
   (21-03-2018)

Het bestuur van AV’47 nodigt U uit om agendapunten in te dienen voor de Algemene ledenvergadering van 10 april a.s.

Volgens de statuten zijn we verplicht om de uitnodiging en de agenda 2 weken voor de vergadering te publiceren.

Ingediende agendapunten kunnen derhalve in de definitieve agenda worden opgenomen indien deze uiterlijk op 27 maart zijn ingediend.

 

Met vriendelijke groet,

 

Auke de Vries

secretaris AV'47


Ogenblik a.u.b. ...