© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: Contributievoorstel 2019
   (01-12-2018)

Tijdens de najaarsvergadering van 11 december zullen onder andere de begroting 2019 en het voorstel contributies 2019 ter goedkeuring aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

 

Contributie 2019

Alle contributies ten opzichte van de contributies over 2018 worden aangepast aan de Atletiekunie-bijdragen zoals die vanaf 1-1-2019 van toepassing zullen zijn. Voorts zullen de verenigingscontributies met ongeveer 1,5% worden verhoogd.

 

De verplichte Atletiekunie-bijdragen zullen als volgt wijzigen:2019


2018

KNAU-bijdrage senioren/loopgroep/RS/wandel en bijzondere leden


€ 17,20


€ 16,95

Wedstrijdlicentie senioren/loopgroep/RS/wandel en bijzondere leden


€ 23,20


€ 22,90

KNAU-bijdrage junioren A/B/C/D


€ 15,90


€ 15,65

Wedstrijdlicentie junioren A/B/C/D (verplicht)


€ 14,50


€ 14,30

KNAU-bijdrage pupillen A/B/C/D


€ 15,05


€ 14,85

Wedstrijdlicentie pupillen A/B/C (verplicht)


€ 8,15


€ 8,05

 

Voorstel contributies 2018, inclusief verplichte KNAU-bijdrage en -licentie:

 2019


2018

Senioren/loopgroep/RS/wandel en bijzondere leden excl. wedstrijdlicentie


€ 154,80

1)

€ 152,55

2)

Bijzonder lid, excl. wedstrijdlicentie


€ 30,10

1)

€ 29,65

Junioren A/B


€ 140,30


€ 138,45

Junioren C/D


€ 154,40

3)

€ 152,35

Pupillen A/B/C


€ 135,80

3)

€ 134,00

Pupillen D


€ 83,05


€ 81,90

 

  1. Indien van toepassing te verhogen met € 23,20 i.v.m. wedstrijdlicentie
  2. Indien van toepassing te verhogen met € 2,25 bloemenfonds loopgroep of € 4,50 bloemenfonds RS-heren
  3. Inclusief € 16,00 wedstrijdgeld

 

Gezinskorting.

Voor gezinnen met minderjarige kinderen wordt op verzoek een korting op de contributie verleend. Voor het derde en elk daaropvolgend betalende gezinslid wordt € 17,75 contributiereductie verleend. Deze reductie kan niet automatisch in de contributies worden verwerkt en mag men zelf in mindering brengen op de contributie vanaf het derde gezinslid.


Ogenblik a.u.b. ...