© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: Uitnodiging algemene ledenvergadering 11 december 2018
   (27-11-2018)

eg 22 mei 2018

             6.    jaarverslag commissies

             7.    rondvraag en sluiting

Eventuele stukken zijn te vinden via MijnAV47

Het bestuur van AV’47 nodigt U uit  voor de Algemene Leden Vergadering in het clubgebouw van AV’47 te Boskoop.

Tijdens de vergadering zullen de commissies hun jaarverslag presenteren .

                         Dinsdag 11 december om 20:30

De agenda:

            1.   opening en mededelingen, vaststelling agenda

             2.    notulen A.L.V. 10 april 2018

            3.    begroting en vaststelling contributie 2019

             4.    aftreedrooster bestuur

             5.    verslag commissieoverl

 

Wij zien er naar uit U te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van AV’47

 


Ogenblik a.u.b. ...