© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: Verslag ALV is beschikbaar
   (09-01-2019)

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2018 staan op de website in het besloten deel. Onderwerpen die aan bod kwamen: de begroting, vrijwilligerscommissie, nieuw ledenpakket & website, actiepunten van de diverse commissies, jaarverslagen commissies (die staan / komen ook op de website in het besloten deel).


Ogenblik a.u.b. ...