© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Vertrouwenspersoon

Helena Wassenaar (telefoon: 0172-214828 , email: ) is binnen AV47 door het bestuur aangesteld als vertrouwenspersoon.

 • De vertrouwenscontactpersoon is voor alle leden het eerste aanspreekpunt bij situaties rondom ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
 • De vertrouwenscontactpersoon is lid van de vereniging en geeft een eerste ondersteuning en advies.
 • Alle leden kunnen rechtstreeks met klachten bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Bij klachten die bij het bestuur, trainers of eventueel andere leden binnenkomen, zal altijd de vertrouwenscontactpersoon worden ingeschakeld.
 • De vertrouwenscontactpersoon luistert naar de klachten en problemen en zal nagaan of bemiddeling en informele afhandeling van de klacht mogelijk is. In samenspraak met de hulpvrager zal de volgende te ondernemen stap(pen) worden bepaald.
 • De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf ernstige klachten zoals seksuele intimidatie onderzoeken.
 • De contacten van de vertrouwenscontactpersoon met het bestuur lopen via de voorzitter of de secretaris.
 • De vertrouwenscontactpersoon schakelt zo nodig ouders, bestuur, voorzitter medische commissie of externe deskundigen in.
 • Een externe deskundige zal in eerste instantie gevonden worden bij de Atletiekunie en/of NOC*NSF. Bij NOC*NSF zijn opgeleide vertrouwenspersonen in dienst om het slachtoffer, maar ook de beschuldigde bij te staan.
 • De externe deskundige kan ook zijn de politie. In dat geval zal eventuele aangifte via een bestuurslid lopen.
 • Na intern overleg zal het bestuur zo nodig een onderzoekscommissie aanstellen.
 • De vertrouwenscontactpersoon zal binnen haar/zijn functie initiatieven ontwikkelen om blijvende bekendheid binnen de vereniging te bewerkstelligen d.m.v. bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal, discussieavonden ed. Naar het bestuur zal zo nodig advies worden uitgebracht over het te voeren beleid.


Ogenblik a.u.b. ...