© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Sportief wandelen

Wandeltraining Boskoop

Sportief wandelen is bedoeld voor diegene die op een sportieve, recreatieve en gezellige manier willen sporten. Vanwege de lichte belasting is deze ideaal voor mensen die actief willen blijven.

Sportief wandelen is een 1,5 tot 2 uur lekker bewegen in de buitenlucht, in groepsverband en met een ervaren trainer. Na een korte warming-up ga je beginnen met de wandeling. Sportief wandelen is een uitstekende manier om je conditie op te bouwen, zeker als je een tijdje niet aan sport hebt gedaan. Sportief wandelen is een sport die geschikt is voor jong en oud, voor actieve, minder actieve en inactieve personen. Sportief wandelen kan gezien worden als een middel tot het bereiken van een goede conditie. Door de begeleiding van opgeleide trainers en de verantwoorde trainingsopbouw biedt sportief wandelen meer dan het ‘gewone‘ wandelen.

Wandeltijden:

Woensdagmorgen. Op de atletiekbaan van  9:30 tot 10:45 uur. Startpunt is het clubhuis van AV'47 aan de Hoogeveenseweg. Na afloop van de training is er koffie of thee.

Vrijdagmorgen.  In het Gouwebos van 9:00 tot 10:15 uur. Startpunt is sporthal de Plataan in Boskoop. Hier gaan wij gelijk van start met langere wandelingen van 1 tot  1,5  uur. Na afloop is het mogelijk om koffie te drinken in de Plataan. Parkeerplaatsen voldoende aanwezig.

Unieke Wandeltochten. 1x per maand gaan wij langere tochten wandelen in het Groene Hart. Met na afloop altijd koffiedrinken in een plaatselijke restaurant.

Combilidmaatschap Atletiekunie en KWBN

Ten behoeve van een goede invulling van het lidmaatschap van de wandelleden binnen de Atletiekunie (wandelaars, nordic walkers, sportief wandelaars), hebben de Atletiekunie en KWBN - de Wandelsportbond - een convenant gesloten waarin op verschillende punten gestreefd wordt naar verdere samenwerking.

Een van de belangrijkste punten uit dit convenant is het combinatie-lidmaatschap voor wandelaars binnen de Atletiekunie. De inhoud van dit co-lidmaatschap is als volgt:

  • Wandelaars binnen de Atletiekunie (dat zijn de leden die als zodanig door de ledenadministratie van de vereniging als wandelaar zijn aangemeld bij het bondsbureau) worden automatisch ook als lid aangemeld bij de KWBN;
  • Op basis van dit combi-lidmaatschap ontvangen deze wandelleden vanuit de KWBN een ledenpas, de jaarlijkse wandelkalender, en zes keer per jaar het wandelmagazine van de KWBN;
  • Deze wandelleden blijven uiteraard ook lid van de Atletiekunie en ontvangen zij ook vanuit de Atletiekunie een ledenpas. Alle voordelen van het lidmaatschap van de Atletiekunie blijven van kracht.
  • Het combi-lidmaatschap betekent geen extra kosten voor het wandellid, noch voor de vereniging.
  • Aan de KWBN worden alleen die gegevens ter beschikking gesteld die noodzakelijk zijn voor het registreren van het lidmaatschap en voor de verzending van ledenpas, wandelkalender en magazine. Het betreffen de NAW-gegevens en het mailadres. De KWBN zal op geen enkele wijze aanvullende acties ondernemen of laten ondernemen met deze ledengegevens;
  • Het voeren van de ledenadministratie voor de wandelleden blijft een zaak van de Atletiekunie. Wijzigingen in persoonsgegevens en aan- of afmeldingen van leden blijven lopen via de ledenadministratie van de Atletiekunie. De Atletiekunie geeft de mutaties door aan de KWBN.  

Leden die zich aanmelden bij de Atletiekunie als wandelaar en als zodanig verwerkt worden komen automatisch in de combi-lidmaatschapsregeling terecht. Dit houdt in dat zij de reguliere voordelen van de Atletiekunie behouden en vanuit de KWBN het volgende tegemoet kunnen zien:

  1. Na verwerking in de KWBN ledenadministratie ontvangen zij binnen vier weken de KWBN-ledenpas
  2. Na verwerking in de KWBN ledenadministratie ontvangen zij de vanaf de eerstvolgende verschijnende editie van het Wandelsportmagazine,
  3. Eenmaal per jaar ontvangen zij het landelijk Wandelprogramma per post. Tussentijdse nieuwe leden kunnen, tot de verschijning/verzending van het nieuwe Landelijk Wandelprogramma, via de website de tochten inzien.

Op de KWBN ledenpas wordt melding gemaakt dat deze pas verstrekt is op basis van het combi-lidmaatschap.

 


Ogenblik a.u.b. ...