De groep 'Wandel je FIT' gaat door in 2020

In september 2019 is er een nieuwe wandelgroep gestart onder het thema Wandel je FIT. Maandag 16 december 2019 is dit project van de maandaggroep afgesloten met een ontbijt. Tijdens het ontbijt is onder de deelnemers geïnventariseerd hoe de trainingen op maandagmorgen zijn ervaren en gevraagd of iedereen door wil gaan.

Doorgaan dat wilde iedereen zeker wel. Ook trainer Willie van de Groep is bereid de groep verder te trainen in het nieuwe jaar. Een verslag van de evaluatie is gestuurd aan het bestuur van AV'47. Met goedkeuring van het bestuur gaat deze wandelgroep verder op 6 januari.

In de Wandel je FIT groep was er een gemiddelde opkomst van vijftien personen per week, waaronder zes nieuwe leden. Deze groep heeft aangegeven niet als eigen groep verder te willen, maar als onderdeel van de Sportief Wandelgroep van onze vereniging. De test over 3 kilometer, die aan het begin en het einde van de Wandel je FIT cursus is afgenomen, heeft bij iedereen een verbetering van enkele minuten verbetering opgeleverd. Hiermee is het trainingsschema succesvol afgerond.

 

Actueel Overzicht