Scholen kunnen de baan huren

Sporten op een atletiekbaan is een unieke ervaring! Veel scholen organiseren hun sportdag op en rond de baan van AV'47.  U leest hier wat u moet doen om gebruik te kunnen maken van ons sportpark.

AV'47 verhuurt de baan, het middenveld, de kantine en diverse materialen aan scholen. De kosten voor het huren van het sportpark van AV'47 bedragen €125,00 per dagdeel. 

Bent u betrokken bij een school en wilt u gebruik maken van onze accommodatie stuur dan een e-mailtje naar secretaris@av47.nl. Let op: Als de school in de gemeente Alphen aan den Rijn ligt dan dient u de reservering door te geven aan de coördinator sportaccommodatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit kan via een e-mail naar EdeJong@alphenaandenrijn.nl

Vermeld de volgende informatie in de e-mail:

  • Betreft: Reservering accomomodatie AV'47 in Boskoop
  • Datum en tijd waarop u gebruik wilt maken van de accommodatie 
  • Naam van de school
  • Naam van de contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer
  • Factuuradres (e-mailadres of postadres)
  • Korte beschrijving van de activiteit die u gaat organiseren

De reservering is pas definitief nadat u een bevestiging heeft gekregen. De kosten moeten vooraf  worden voldaan via de factuur die wordt verzonden naar het factuuradres. De sleutel van ons sportpark kunt u na overleg ophalen bij onze secretaris. 

Mocht er schade ontstaan aan attributen of opstallen tijdens het gebruik van derden, kan de vereniging u hiervoor aansprakelijk stellen. De vereniging houdt zich het recht voor om derden de toegang tot het park te weigeren.