Lidmaatschap beƫindigen

Opzeggen kun je regelen door in te loggen met je persoonlijke account of middels een e-mail aan de ledenadministratie.

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dit via:

  • Je persoonlijke account. Je persoonlijk account benader je via de knop account die bovenin het scherm staat. Als je bent ingelogd klik je vervolgens op de knop 'Persoonlijke gegevens' en daarna op 'Lidmaatschap beëindigen'.
  • Middels een e-mail aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap / boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een opzegging voor het volgende jaar moet uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende jaar worden gedaan.

Uit de statuten:

Artikel 9, lid 3:

3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

3. b Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.