Statuten en Reglementen

In de statuten van AV'47 liggen de grondregels en bepalingen vast van onze vereniging. Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling van het bestuur, alsmede de verdere interne inrichting van de vereniging. 

Lees de stukken door die als pdf te downloaden zijn op deze pagina.

Downloads: