Eindiging lidmaatschap van wandelaars bij de KWBN

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de koppeling van de Atletiekunie en de KWBN opgeheven. Wandelaars zijn niet meer automatisch lid van de KWBN maar moeten zichzelf aanmelden bij de KWBN. Zij blijven wel lid van de Atletiekunie.

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de KWBN (die iedere wandelaar heeft ontvangen) heb ik contact gezocht met het bestuur. Na overleg is voorgesteld om de contributie te verlagen en dit is goedgekeurd door het bestuur. De contributie voor wandelleden is nu zonder de bijdrage van de Atletiekunie. Voor 2023 is dat €18,55.

 

De contributie wordt voor 2023 nu € 140,60. (Tenzij in de ledenvergadering tot een jaarlijks verhoging wordt besloten)

 Door gebruik te maken van de aanbieding van de KWBN is het mogelijk van de KWBN lid te blijven tegen minimale of geen kosten.

Lidmaatschap compleet = € 24,50

Lidmaatschap basis         = € 14.

Alleen magazine wandel = € 27,33

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2023 ben je geen lid meer van de KWBN. Wil je toch lid blijven dan dien jezelf aan te melden bij de KWBN, zoals vermeld in de nieuwsbrief.

 Deze korting geldt alleen voor wandelleden en niet voor RS'ers of andere groepen. Via de website van AV'47 en persoonlijke instellingen kan je zien tot welke doelgroep je behoort. Ook op de factuur staat in de omschrijving tot welke doelgroep je behoort.

 

Jan van der Meij

Actueel Overzicht