Old Stars Running goed op gang

 

Halverwege de cursus is Old Stars Running goed op gang gekomen. Gestart op 25 augustus met 18 deelnemers en later nog twee aanmelders werd pas na twee weken duidelijk of en hoeveel er definitief komen. De groep is erg enthousiast over de manier van trainen!

Er zijn altijd deelnemers die zich wel aanmelden maar toch niet komen. Drie aanmelders behoorde niet tot de doelgroep en konden al redelijk hardlopen. Zij behoorde wel tot de 55 plus groep en zijn door verwezen naar de RS heren.

Van de wandelgroep is er één langdurig geblesseerd en is nu tijdelijk overgestapt naar de OLD Stars groep.

Twee deelnemers zijn al lid van AV’47 en doen ook nog mee. Zodat de basis bestaat uit 15 deelnemers.

Uiteindelijk zijn er nu 13 deelnemers die een formulier hebben ingediend en officieel deelnemers zijn.

Sabrina en ik hebben een trainingsprogramma opgesteld. Beginnen met vitaal vallen, coördinatie en cognitieve vaardigheden.

Elke week bouwen wij deze oefeningen uit met een loopgroep programma en loopscholing.  Streven is aan het eind van de cursus een 12 minuten aan een stuk te kunnen lopen. 

Dankzij  veel variaties  en oefeningen die beschikbaar zijn ook via internet kunnen wij de deelnemers elke week trakteren op weer andere oefeningen. 

De groep is erg enthousiast over de manier van trainen. Gevraagd aan de groep of zij alvast willen  nadenken over vervolg na 10 november.

 

Actueel Overzicht