Algemene informatie en inschrijven Floracross

De Floracross bij AV'47 is de openingsklassieker van het cross-seizoen in de regio Zuid Holland midden. De cross wordt gelopen over verschillende afstanden door het Bentwoud en rondom de accommodatie van AV'47.  

Inschrijving

Voorinschrijving kan tot en met 29 oktober via deze link: inschrijven Floracross

Op de dag zelf kun je inschrijven tot 30 minuten voor de starttijd. 

Bij voorinschrijving dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt over naar bankrekening IBAN: NL12 RABO 0108 5059 79 t.n.v. AV'47-Boskoop o.v.v. inschrijving Floracross 2022 en uw naam. Uw inschrijving is slechts geldig nadat de betaling door ons is ontvangen.

Pupillen

€ 5,00

Junioren

€ 5,00

Senioren/masters

€ 7,00

Prestatieloop

€ 7,00

Bij inschrijven op de dag zelf berekenen we € 1,00 extra

Locatie

Clubhuis / Atletiekbaan AV ’47, Sportpark Hoogeveenseweg 19, 2771 TA BOSKOOP Telefoon: 0172-212853

In het clubgebouw vindt de inschrijving plaats. Ook zijn hier de kleedruimten (aan de buitenzijde).

Herinnering en uitslagen

Voor de eerst aankomenden zijn er ereprijzen en prijzen in natura. De uitslagen worden de dag na de cross gepubliceerd op de website van AV’47.

Parkeren

 Parkeren is mogelijk bij of rondom de sportterreinen aan de Hoogeveenseweg of op het ITC-terrein aan de overzijde van de weg (Volg de borden International Trade Centre). Wilt u zo vriendelijk zijn niet te parkeren op het terrein aan de voorzijde van Karwei. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend voor bezoekers van de Karwei.

Calamiteiten tijdens de cross

In geval van slechte weersomstandigheden, of andere ernstige calamiteiten, zal de wedstrijdorganisatie beslissen omtrent doorgang van de wedstrijden. Indien nodig kunnen starts uitgesteld worden. In geval van spoedeisende calamiteiten bellen omstanders, in bezit van mobiele telefoon, het alarmnummer 112 en melden dit aan de organisatie via het centrale alarmnummer: 06-21852037. 

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per email via: wedstrijdsecretariaat@av47.nl of telefonisch met Peter Kraaijenbrink telefoonnummer 06-21852037.

Aansprakelijkheid

Iedere deelnemer loopt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de deelnemers. floracross_kleintjes_2.jpg

Floracross Overzicht